Stredné školy

Chceli by ste pre svojich žiakov školenie finančnej gramotnosti?

Naša nadácia poskytuje bezplatné školenia pre základné školy v oblasti finančnej gramotnosti cez vekovo prístupnú zážitkovú formu, kde si deti osvoja nie len informácie, ale aj zručnosti a správne postoje k finančným riešeniam. Naše vzdelávanie korešponduje s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2.
V prípade záujmu o bezplatné školenie finančnej gramotnosti pre niektorý z nižšie uvedených ročníkov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára , alebo telefonicky na tel.č.: +421 904 683 151 (Zsuzsanna Penzová; kontaktovať nás môžete v slovenskom a maďarskom jazyku)

Prehľad modulov OTP READY Nadácie pre stredné školy


Modul pre 1. ročník SŠ: Hodnoty a hospodárstvo

Modul je zameraný na:

 • uvedomenie si relativity hodnôt rôznych statkov v živote aj hospodárstve
 • pochopenie súčinnosti 3 hlavných subjektoch hospodárstva (štát, podnikatelia, domácnosti)
 • pochopenie trhového mechanizmu


Modul pre 2. ročník SŠ: Finančné rozhodnutia

Modul je zameraný na:

 • Zodpovedné finančné zabezpečenie až do dôchodku
 • Tvorbu finančných rezerv a ich kumuláciu


Modul pre 3. ročník SŠ: Ciele a rozpočet

Modul je zameraný na:

 • Plánovanie dlhodobých finančných cieľov
 • Princípy dosahovania finančných cieľov
 • Hospodárenie s peniazmi v rôznych životných situáciách


Modul pre 4. ročník SŠ: Život po škole

Modul je zameraný na:

 • Prípravu na pracovný pohovor
 • Úvery, komunikáciu s bankou
 • Rizikové finančné situácie a možnosti ako ich zvládnuť

V rámci NŠFG 1.2 naše moduly korešpondujú s vybranými čiastkovými cieľmi

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

Plánovanie, príjem a práca

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

Úver a dlh

Sporenie a investovanie

Riadenie rizika a poistenie