Otp ready nadácia, Finančná gramotnosť, nadácia OTP banky

V rámci projektu "Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie" a spolupráci s maďarskou nadáciou OTP Fáy András sme 1.6.2018 otvorili vzdelávacie centrum pre rozvoj finančnej gramotnosti, OK center, v Trnave (kontakt). Naše lektorky a lektori špeciálne vyškolení pre rozvoj finančnej gramotnosti pre základné a stredné školy, ale aj pre rozvoj pedagógov a detí z prostredia s nedostatkom príležitostí Vám poskytnú vysokú úroveň školí adekvátne pripravených pre jednotlivé vekové kategórie. Od školského roka 2018/2018 Vám budeme poskytovať ten najvyšší štandard modernej inšpiratívnej pedagogiky v spojení s aktuálnymi ekonomickými a finančnými trendmi. Budeme sa veľmi tešiť ak nás v mene svojich škôl, detských domovov, krízových centier, a iné, oslovíte počas augusta cez kontaktný formulár alebo email, kedy plánujeme rozpis školení na nasledujúci školský rok. Preprava žiakov do centra autobusom bude hradená OTP READY Nadáciou. Žiaci aj pedagógovia sa môžu tešiť na príjemné moderné priestory a profesionálny prístup. V rámci nášho OK centre máme 3 školiace miestnosti zamerané na investície, ekológiu a sebapoznanie. Pedagógovia, ktorí prídu ako sprievod, si môžu oddýchnuť v špeciálnej miestnosti, nazvanej Raj, kde sa môžu osviežiť kávou a príjemne si oddýchnuť. Naše pracovisko je vybavené aj kuchynkou a jedálňou, kde poskytujeme pre študentov občerstvenie.

Čo by ste mali vedieť o projekte:

Cieľom OTP READY Nadácie nie je iba odovzdávanie nových a zaujímavých vedomostí žiakom základných a stredných škôl, ale i to, aby tieto vedomosti priniesla aj do znevýhodnených a zaostalejších regiónov, čiže aby oslovila a dosiahla priamym alebo nepriamym spôsobom čím viac tínedžerov prostredníctvom im adresovaných programov, alebo hoci aj prostredníctvom pedagógov, zodpovedných rodičov, starých rodičov, rovesníkov a médií.

Dôležitým prvkom práce nadácie je, že každý z jej programov je bezplatný a popri svojej cielenej odbornej finančno-hospodárskej edukačnej činnosti uskutočňuje aj rôznorodý mládežnícky podporný program zameraný aj na osobnostný rozvoj a ekologické otázky spoločnosti. Finančné, ekonomické a hospodárske učivo je založené na vedeckých základoch. Týmto spôsobom program usporadúva základné tézy mikro a makroekonómie, vedecké pozadie moderného fungovania trhu, ako aj súvislosti ľudskej, spoločenskej existencie a hospodárstva do modulov, ktoré sú zrozumiteľné aj pre študentov. Ponecháva samostatné kapitoly na prediskutovanie spoločenských a ekonomických hodnôt a systému hodnôt v 21. storočí. Predstavenie každodenného hospodárenia, základy podnikania a hospodárskej činnosti na vysokej úrovni sú taktiež súčasťou učiva.

Mimoriadne dôležité sú vysvetlenia, postavené na interakciách osobných skúseností študentov, respektíve prednášky a vysvetlenia bez akýchkoľvek tabu. Hlavným pravidlom tvorcov programu je: ani jedna otázka nemôže zostať nezodpovedaná!

Ojedinelá metodika je vytvorená v kombinácii s najlepšími ekonomickými edukačnými prvkami a nástrojmi sveta. Metodika je založená na úlohách 4 vedeckých oblastí v rámci praktickej výučby: pedagogika, psychológia, marketingová komunikácia a sociológia