Národný štandard finančnej gramotnosti

V rámci našej školiacej praxe využívame špecializované učebné metodiky, postupy a pomôcky. Obsah školení máme prispôsobený požiadavkám Národného štandardu finančnej gramotnosti, aby sme Vám pomohli naplniť učebný plán podľa požiadaviek MŠ SR.

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2
Metodika finančnej gramotnosti
<