Zapojené školy v rokoch 2015-2018

Sme radi, že sa nám v týchto rokoch podarilo nadviazať spoluprácu so 104 základnými a strednými školami. Ďakujeme, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Názov školy Mesto Kraj
Gymnázium Pankúchova Bratislava BA
SOŠ Mokrohájska Bratislava BA
Gymnázium Pezinok Pezinok BA
BA-SOŠE- Rybničná Bratislava BA
BA Hrdličkova Bratislava BA
ZŠ Matky Alexie BA Bratislava BA
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra BA
Gymnázium sv. Vincenta de Paul Bratislava BA
SOŠ pre sluchovo postihnutých Koceľova Bratislava BA
SOA Profi-Kamo Bratislava BA
ZŠ internátna pre slabozrakých Bratislava BA
Obchodná akadémia Račianska Bratislava BA
ZŠ a Gym s VJM Dunajská BA Bratislava BA
ZŠ s MŠ (plnoorganizovaná) BA Bratislava BA
ZŠ s MŠ J. A. Komenského Rača Bratislava BA
ZŠ s MŠ Veľké Leváre Veľké Leváre BA
TORNAĽA-SOS- SzKI Tornaľa BB
BS-SOŠ lesnícka Banská Štiavnica BB
Krupina-SOŠOaS Krupina BB
BŠ -Súkromná hotel.akad. Banská Štiavnica BB
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica BB
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera Lučenec BB
Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen BB
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica BB
SOSA KE Košice KE
SOŠpoľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice KE
Športové gymnázium KE Košice KE
RV-SOŠ technicka Rožňava KE
Gym. Komenského TV Trebišov KE
Gym. Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec KE
Fábry Zoltán Alapiskola SŠ Rožňava KE
Hotelová Akadémia Spišská Nová Ves KE
Súkromné gymnazium Katkin park II Košice KE
ZŠ s VJM Plešivec Plešivec KE
ZŠ Ždaňa Ždaňa KE
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou KE
Cirkevná spojená škola MnB Moldava nad Bodvou KE
Gymnázium Štúrovo Štúrovo NR
ŠZŠI Levice Levice NR
NR-Piaristi 8.roc.G Nitra NR
NZ-Gymnázium Petra Pázmánya Nové Zámky NR
Hurbanovo SOŠ Hurbanovo NR
Katolícka spojená škola s VJM (Gymn.) Šahy NR
Gym. Želiezovce Želiezovce NR
Gymnázium Golianova Nitra NR
ZŠ s MŠ Dubník Dubník NR
Spojená škola - SPŠE S. A. Jedlika Nové Zámky NR
SPŠ Stavebná Hurbanovo Hurbanovo NR
ZŠ K. Szemerényiho s VJM Tvrdošovce NR
SSOŠ s VJM Bátorove Kosihy Bátorove Kosihy NR
ZŠ Gbelce Gbelce NR
SOŠ Drevárska Topoľčany Topoľčany NR
Gymnázium Hansa Selyeho s vjm Komárno NR
Gymnázium J. A. Komenského s VJM Želiezovce NR
Alapiskola és Óvoda Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec NR
ZŠ s VJM Komenského Želiezovce NR
ZŠ s VJM Eotvosa Komárno NR
ZŠ s VJM Žihárec Žihárec NR
SOŠ Dopravná Prešov Prešov PO
ZŠI Pavla Sabadoša Prešov PO
HE-G. sv. Cyrila a Metoda Humenné PO
Turč.Teplice-PASA Turčianske Teplice PO
Ružomberok-SOŠ Polytechnicka Ružomberok PO
Gymnázium Lipt. Hrádok Liptovský Hrádok PO
Gymnázium sv. Moniky Prešov PO
Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou PO
SOŠ TECH Humenné Humenné PO
SPŠ Komenského Bardejov Bardejov PO
Gymnázium J. A. Raymana Prešov PO
Gymnázium Poprad Poprad PO
Súkromné gymnázium Bardejov Bardejov PO
SOŠ, Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom TN
Gymnázium Školská Považská Bystrica TN
Piaristické gymnázium Prievidza TN
Gymnázium sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom TN
Gymnázium Púchov Púchov TN
Športové gymnázium Trenčín Trenčín TN
Základná škola, Ul.kpt.Nálepku Nové Mesto nad Váhom TN
SSOŠ, Trhovisko 2294/15 Dunajská Streda TT
Základná škola Kodálya Zoltána Galanta TT
ZŠ s VJM Sládkovičovo Sládkovičovo TT
ZŠ s VJM Čenkovce Čenkovce TT
SSOŠ SD Jednota Šamorín TT
ZŠ s VJM Zlaté Klasy Zlaté Klasy TT
SOŠ Holíč Holíč TT
ZŠ s VJM Rohovce Rohovce TT
Gym Angeli Merici Trnava TT
Veľká Mača ZŠ Veľká Mača TT
GA -SOŠTech Galanta TT
ZŠ Jahodná Jahodná TT
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda TT
Súkromné bilingválne gymnázium Galanta Galanta TT
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec TT
OA Veľký Meder Veľký Meder TT
SSOŠ s VJM Dunajská Streda TT
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda TT
Súkromná SOŠ s VJM Mostová Mostová TT
Koburkovo - OK Centrum Trnava TT
SOŠ Technická Námestovo Námestovo ZA
KNM-Gymnázium Kysucké Nové Mesto ZA
KNM- SOŠ Strojnicka Kysucké Nové Mesto ZA
Evanjelické gymnázium Martin ZA
OA Dolný Kubín Dolný Kubín ZA
Gymnázium J. M. Hurbana Čadca Čadca ZA