Chceme prispieť k bezplatnému vzdelávaniu finančne gramotnej a zodpovednej mladej generácie Sorry, your browser does not support inline SVG.

OTP READY Nadácia vznikla v apríli 2015 podľa vzoru materskej banky OTP Bank Nyrt. a Nadácie Fáyho Andrása, ktorá má bohaté skúsenosti s finančným vzdelávaním detí a mládeže a reflektuje na potreby spoločnosti v oblasti finančného vzdelávania mladých interaktívnou zábavnou formou, tzv. edutainmentom.

Žiakom sa venujú lektori, vyškolení priamo v budapeštianskom OK Centre, ktoré bolo založené Nadáciou Fáyho Andrása. Cestujú po celom Slovensku a navštevujú základné a stredné školy s tréningovým programom, ktorý trvá 4 hodiny. Robíme školenia aj v našom OK centre v Trnave a je špecializované priamo na rozvoj finančnej gramotnosti u detí, ale aj dospelých zo znevýhodneného prostredia a pedagógov.

Počas kurzov sa využíva metóda edutainment- kombinácia vzdelávania a zábavy.

Nአtím

Ing. Martina Hudáková

tel: +421 2 5979 2426

mobil: +421 904 683 147

Lektorka nadácie od roku 2015, absolventka STU v odbore personálna práca v priemyselnom podniku a priemyselné manažérstvo, ktorá sa venuje práci s mládežou od 13 rokov. Bola lektorkou KomPraxu a v nadácii je technický kreatívec. Školí v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Mgr. Kamila Trévaiová

tel: +421 2 5979 2426

mobil: +421 904 683 133

Lektorka nadácie od roku 2015, absolventka odboru špeciálnej pedagogiky na UK. Je poradcom pri lektorovaní žiakov so špeciálnymi potrebami. V tejto oblasti pôsobila aj pred prácou v nadácii. Je projektová manažérka nadácie, ktorá všetko vybaví. Ako jediná školí v slovenskom, maďarskom a posunkovom jazyku.

Ing. Zsuzsanna Pénzová

tel: +421 2 5979 2426

mobil: +421 904 683 151

Lektorka nadácie od roku 2016, absolventka odboru odpadové hospodárstvo na Mendelovej univerzite v Brne. Pomáha aktualizovať finančné témy z pohľadu ekológie a je kontaktnou osobou pri organizovaní školení. Školí v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Mgr. Ján Sedlák

tel: +421 2 5979 2426

mobil: +421 2 5979 2426

Lektor nadácie od roku 2017, absolvent odboru psychológia na UK so zameraním na sociálnu a pracovnú psychológiu. Občas niečo natočí a odfotí pre nadáciu a venuje sa štatistikám a nadačnému PR. Školí v slovenskom a anglickom jazyku.

Ing. Angelika Mikócziová

tel: +421 2 5979 6313

mobil: +421 903 599 820

Správkyňa nadácie od roku 2015. Absolventka v odbore Financie na Bankovním Institutu Vysoká škola Praha. Súčasne je aj riaditeľkou odboru riadenia ľudských zdrojov OTP Banky, a.s. a členkou dozornej rady OTP READY Nadácie, a.s.. Je hlavným motivátorom a inšpirátorom pre činnosť nadácie.