Novinky

Video, kde zistíte, čo robíme v OK Cetre :)

Aj vďaka projektu Bezhraničné ekonomické a finančné vzdelávanie, programu Interreg a finančnej podpore Európske fondu regionálneho rozvoja sa nám podarilo zariadiť centrum na vzdelávanie finančnej gramotnosti. V tomto videu si môžete pozrieť čo vám naši lektori v OK Centre ponúkajú.

OTP READY nadácia mala srdce na správnom meste!

V sobotu 8.6.2019 sme sa spolu OTP bankou zúčastníli akcie s názvom naše mesto. Jedná sa o najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktorého cieľom je skrášlenie naších miest. Našou úlohou bolo maľovanie ružinovskej radiály. Deň sme si užili a tešíme sa na budúci ročník, pre viac informácií o podujatí môžete kliknúť na tento link.

OTP READY nadácia na Komárňanských dňoch

OTP READY Nadácia bude mať stánok na podujatí Komárňanske dni, ktoré spája dve krajiny na brehu Dunaja. V rámci akcie „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie na Komárňanských dňoch”, sa budeme spolu rozprávať na tému finančnej gramotnosti. Naším cieľom je osloviť širokú verejnosť, zodpovedných rodičov, deti a všetkých záujemcov, ktorí chcú vedieť viac o dôležitosti uvedomelých rozhodnutí, hospodárení v rodine, šetrení a iných témach v tejto oblasti. Návštevníci si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať rôzne aktivity, ktoré sú súčasťou školení OTP READY Nadácie a OTP Nadácie Fáyho Andrása. Okrem debát a aktivít sa hostia budú môcť zabaviť aj pri fotokútiku s rekvizitami, ktoré priamo súvisia s peniazmi. Náš tím lektorov sa na vás teší pri stánku OTP READY Nadácie od 26. do 28.4. v Komárne na Námestí generála Klapku.

Novinky

Verejné obstarávanie

OTP READY Nadácia vyhlasuje verejné obstarávanie na technické vybavenie. Ponuky môžete posielať do 3.9.2018 do 9hod. Dodanie tovaru je potrebné do 12.10.2018.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente


Prihlasovanie škôl pre rok 2018/19 spustené

Veríme, že naše školenia dali vaším žiakom nie len poznatky o financiách a hospodárstve, ale že s nami prežili aj príjemné chvíle. Ak sa našich školení chcete zúčastniť aj v tomto školskom roku, pošlite nám prosím v priebehu AUGUSTA prihlášku na: Viac informácií nájdete v sekcii pre pedagógov.

Školenie lektorov na prácu s dospelými

Vďaka programu Interreg a projektu Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávania sa naše lektorky môžu vzdelávať v oblasti školenia dospelých. Práve prebieha prvá časť školení, ktoré vedú pedagógovia andragogiky z Univerzity Loranta Eotvosa v Budapešti. Tešíme sa, že už o pár mesiacov k naším školeniam pribudnú aj školenia pedagógov a dospelých zo znevýhodneného prostredia v oblasti finančnej gramotnosti.

Slávnostné otvorenie OK centra

1.6.2018 sa nám podarilo slávnostne otvoriť naše vzdelávacie OK centrum v Trnave vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a projektu Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie v spolupráci s maďarskou OTP Fáy András nadáciou.

Projekt sa zameriava na riešenie problému veľmi nízkej úrovne finančnej kultúry obyvateľstva a uvedomelého plánovania financií a budúcnosti na Slovensku, ako aj v Maďarsku.

V rámci programu slávnostného otvorenia sme si mohli vypočuť prednášky zamerané na prepojenie ekológie a financií v podaní Martiny Ľuptákovej z firmy Curaprox, ale aj inšpiratívne workshopy a prednášky na túto tému z pohľadu našich lektoriek Zuzany Pénzovej a Martiny Hudákovej.

O slávnostné prestrihnutie pásky sa postarala Ing. Angelika Mikócziová (štatutárna zástupkyňa OTP READY Nadácie )Ing. Zita Zemková (generálna riaditeľka OTP Banky Slovensko, a.s.) a Dr. Tamás Mészáros (predseda správnej rady OTP Fáy András).

Výzva na predkladanie ponúk- Technické vybavenie v rámci projektu s názvom: "Borderless financial and economic education"

22.05.2018

Detailné informácie o VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK technického vybavenia v rámci projektu s názvom: "Borderless financial and economic education"

Viac

Slávnotné otvorenie OK Centra

17.05.2018

Viac

Prieskum trhu

30.04.2018

Viac

OTP Ready Nadácia je prijímateľom 2% daní

2.2.2018

Viac

Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie

Projekt sa zameriava na riešenie problému veľmi nízkej úrovne finančnej kultúry obyvateľstva a uvedomelého plánovania…

Viac

Príloha

Prvá perióda projektu "Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie" bola úspešne ukončená

18.1.2018

Viac