O nás

OTP READY Nadácia je nadáciou OTP Banky Slovensko pre finančné vzdelávanie mladých.


OTP READY Nadácia vznikla v apríli 2015 podľa vzoru materskej banky OTP Bank Nyrt. a Nadácie Fáyho Andrása, ktorá má bohaté skúsenosti s finančným vzdelávaním detí a mládeže a reflektuje na potreby spoločnosti v oblasti finančného vzdelávania mladých interaktívnou zábavnou formou, tzv. edutainmentom.

Poslanie nadácie

Chceme prispieť k bezplatnému vzdelávaniu finančne gramotnej a zodpovednej mladej generácie, ktorá bude schopná viesť úspešný život v 21. storočí.

Žiakom približujeme dôležité poznatky z finančnej a ekonomickej oblasti ako aj z manažmentu. Jednoduchou a hravou formou im chceme objasniť systém narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť aktuálne aj v budúcnosti, a ako robiť správne finančné rozhodnutia. Počas našej praxe sme zistili, že podstatnou časťou finančnej gramotnosti je formovanie postojov, od ktorých sa odvíjajú aj finančné a spoločenské hodnoty akými je ochrana životného prostredia a mnohé iné. Snažíme sa podporovať rozvoj osobnosti žiakov v smere finančnej a osobnostnej zodpovednosti.

Priebeh školení

Žiakom sa venujú lektori, vyškolení priamo v budapeštianskom OK Centre, ktoré bolo založené Nadáciou Fáyho Andrása. Cestujú po celom Slovensku a navštevujú základné a stredné školy s tréningovým programom, ktorý trvá 4 hodiny. Robíme školenia aj v našom OK centre, ktoré sme otvorili v Trnave 1.6.2018 a je špecializované priamo na rozvoj finančnej gramotnosti u detí, ale aj dospelých zo znevýhodneného prostredia a pedagógov.

Dôraz kladieme na to, aby osvojenie všetkých informácií prebiehalo interaktívnou a zábavnou formou. Počas kurzov sa využíva metóda edutainment- kombinácia vzdelávania a zábavy. Kurzy sú rozdelené tak, že pre každý ročník v škole existuje samostatný program prispôsobený veku žiaka. Budeme sa tešiť ak nás oslovíte prostredníctvom nášho kontaktného formulára a zistíte o nás viac.


Tešíme sa na spoluprácu.


Horúce novinky zo sveta nadáciePredstavitelia nadácie

Ing. Angelika Mikócziová

Správkyňa nadácie

tel: +421 2 5979 6313

mobil: +421 903 599 820

Ing. Zita Zemková

Členka správnej rady

Mgr. Denisa Hanková

Členka správnej rady

Ing. Róbert Varšányi

Člen správnej rady

Ing. Attila Angyal

Revízor