zmluvy a verejné obstarávania

Na tejto stránke nájdete všetky prieskumy trhu, výzvy na predkladanie ponúk, zmluvy a všetky dôležité dokumenty k verejnému obstarávaniu

Zmluva o národnom spolufinancovaní
Verejné obstarávanie k propagačnému materiálu
Prieskum trhu k zakázke
Výzva na predkladanie ponúk
Zmluva o poskytnutí služieb
Vyzva na predkladanie ponuk OTP Prislušenstvo a technika 2
Objednávky k projektu
Faktúry k projektu
Kúpna zmluva VO nábytok
Externý projektový manažment
Mandátna zmluva Ledas
VO technika 2
Vyhlásenie
VO autobusy
zmluva FUNKY FRESH
Výzva-externy projektový manažment
Výzva – Občerstvenie pre žiakov
Výzva na predkladanie ponúk tvorby videa
SKHU výzva preklad