tlačivá pre školy

V prípade našej spolupráce Vám môžu pomôcť tieto dokumenty


Prihláška
Prezenčný list
Súhlas dotknutej osoby
Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby
Leták pre základnú školu - SK
Leták pre Strednú školu - SK
Leták pre základnú školu - HU
Leták pre Strednú školu - HU
Národný štandard finančnej gramotnosti