Darovanie 2% z daní

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulých rokoch podporili a tým umožnili finančné vzdelávanie mladých ľudí na viacerých školách na celom Slovensku, aj tým, ktorí sa o možnosti podpory rozhodujú tento rok.  Vážime si prejav dôvery každého z Vás. 

video o našej činnosti

Ak nám chcete prejaviť dôveru darovaním 2% (resp.1%) z daní aj tento rok, nižšie nájdete všetky potrebné informácie.

ZAMESTNANCI

Naša žiadosť 2%
Postup krokov
Vyhlásenie FO OTP Ready Nadácia (potrebné odovzdať do 27.4.2018)
Potvrdenie o zaplatení príjmov

 

FYZICKÉ OSOBY

Naša žiadosť 2%
Postup krokov
Údaje do daňového priznania
Obchodné meno: OTP READY Nadácia
IČO: 42446082
Právna forma: nadácia
Sídlo: Štúrova 5, 813 54 Bratislava

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

Naša žiadosť 2%
Postup krokov
Daňové priznanie PO
 

Dovolíme si Vás upozorniť, že ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a podporu bezplatných školení finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu 1.2 na základných a stredných školách.