Prvá perióda projektu "Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie" bola úspešne ukončená

Projektu, „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie” sa doteraz zúčastnilo viac ako 1400 žiakov z Maďarska a zo Slovenska. Spomínaný projekt bol zahájený v rámci „Programu spolupráce Interreg V-A  Slovenská republika- Maďarsko” v júli minulého roku medzi maďarskou nadáciou OTP Fáy András a Nadáciou OTP Ready na Slovensku.

 

Školenia v rámci projektu, ktoré prebiehajú už šesť mesiacov, sú obzvlášť populárne v kruhu žiakov a učiteľov. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že finančná kultúra oboch krajín je nízka.

Program ponúka riešenie pre uvedomelé plánovanie zamerané na budúcnosť najmä pre mladšiu generáciu. V prvej perióde projektu, tj v druhej polovici roku 2017 sa školenia založenom na jedinečnej metodike s finančnými, ekonomickými a manažérskymi témami, zúčastnilo 1437 žiakov na oboch stranách hranice.

 

 

Žiaci vo veku od 7 do 18 rokov sa bezplatného školenia zúčastnili vo vzdelávacích centrách alebo ich navštívili lektori priamo na školách, ktoré navštevujú. V rámci projektu sa vzdelávania zúčastnili žiaci z 37 rôznych škôl zo 17 miest.

Projekt bude prirodzene pokračovať aj v roku 2018. Okrem školení sa budú vytvárať nové učebné osnovy, budú sa organizovať rôzne podujatia na zvyšovanie povedomia dôležitosti finančnej gramotnosti a odborné fóra. V Trnave bude zriadené nové vzdelávacie centrum.

 

 

--------------------------------

Obsah tohto dokumentu nemusí nutne reprezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.