Základné školy

Chceli by ste pre svojich žiakov školenie finančnej gramotnosti?
 
Naša nadácia poskytuje bezplatné školenia pre základné školy v oblasti finančnej gramotnosti cez vekovo prístupnú zážitkovú formu, kde si deti osvoja nie len informácie, ale aj zručnosti a správne postoje k finančným riešeniam. Naše vzdelávanie korešponduje s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2.
V prípade záujmu o bezplatné školenie finančnej gramotnosti pre niektorý z nižšie uvedných ročníkov nás neváhajte kontaktovať.
 
Prehľad modulov pre jednotlivé ročníky
 
2. ročník
Vytváranie hodnôt a potrieb v rodine
Vzťah príjmov a výdavkov 
Výmenný obchod v minulosti a dnes
 
3. ročník
Model úspešného hospodárenia 
Pôžičky a povinnosť vrátenia požičaného predmetu/nástroja/atď. majiteľovi 
Výmenný obchod v minulosti a dnes, tovarové peniaze
Vzťah príjmov a výdavkov
 
4. ročník
Výmenný obchod vo svete a vznik peňazí 
Riadenie rizika
Vznik a základy medzinárodného obchodu (zahraničie, produkty, hodnoty a preprava) 
Relativita hodnôt predmetov, surovín, potravín
 
5. ročník
Úloha peňazí v každodennom živote
Spôsob správneho hospodárenia v rodine
Význam sporenia
Súvislosť medzi pojmami bezpečnosť a peniaze
Cena ľudských činností vytvárajúcich hodnoty, vzťah medzi prácou a mzdou
Kolobeh peňazí v spoločnosti
 
6. ročník
Vzťah medzi výrobou, službami a obchodom
Pracovné procesy od výroby až po recykláciu z hľadiska hospodárstva a tvorby ceny produktu
Možnosti uvedomelého hospodárenia s peniazmi a význam úspor
Základné pojmy (úver, úrok, stavebné sporenie, atď.)
Vzťah medzi príjmami a výdavkami
Banka ako súčasť kolobehu peňazí
 
7. ročník
Vzťah medzi výrobcom, obchodníkom a spotrebiteľom
Dôležitosť vytvárania hodnôt a schopnosti odhadu cien
Identifikácia a riadenie rizika
Možnosti investovania
Typy bankových účtov
 
8.,9. ročník  
Oblasti a možnosti hospodárenia s peniazmi v domácnosti, vytváranie hodnôt
Identifikácia a možnosti riadenia rizík ohrozujúcich rodinné hospodárenie
Investície a úvery
Kolobeh peňazí