Lektorský tím alias MY

 

 

Ing. Martina Hudáková

Práci s mládežou sa venujem od svojich 13 rokov, no oficiálnu „kariéru“ lektorky som začala až v roku 2013 v rámci národného projektu KomPrax. Som úspešnou absolventkou STU, v odbore, ktorý bol svojím obsahom technicko-humanitno-ekonomický a dal mi ďalšie predpoklady pre túto prácu. Pre OTP READY Nadáciu pracujem od mája 2015, kedy sme sa po prvý raz stretli s našim lektorským tímom a odvtedy sme spolu trávili 23 hodín denne. Synergia medzi nami je učebnicovým príkladom a verím, že ten pozitívny náboj, ktorý vnímam od začiatku, dokážeme ďalej posúvať a odovzdávať aj na samotných školeniach. A hlavne, že prispejeme k finančne uvedomelej spoločnosti, ktorá myslí na trvalo udržateľný rozvoj.

Mgr. Kamila Trévaiová

Štúdium špeciálnej pedagogiky som absolvovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Napriek mladému veku som vystriedala množstvo zamestnaní a uvedomila som si, že v každej oblasti je nevyhnutné vedieť narábať s financiami. Veľa stredoškolákov je tesne pred štartom do života a je pre nich dôležité aby sa naučili hospodáriť s peniazmi, časom a energiou. Od mája 2015 pracujem pre OTP READY Nadáciu ako lektorka. Je to veľmi pestrá a dynamická práca, ktorej cieľom je rozvíjanie finančnej gramotnosti mládeže. Sprostredkovanie informácií považujem za neodmysliteľnú súčasť práce lektora ale verím, že okrem vedomostí si žiaci odnesú aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Ing. Zsuzsanna Pénzová

Vyštudovala som ochranu životného prostredia na Mendelovej univerzite v Brne. Už od tínedžerského veku bola mojou srdcovkou príroda a práca s mládežou. Najprv som organizovala kurzy pre študentský parlament a súčasne som bola aktivistkou pri rôznych ekologických brigádach. Moju lektorskú kariéru odštartovala nezisková organizácia T.A.N.D.E.M, kde som zistila, že neformálne vzdelávanie je mojou cestou. Počas strednej školy som sa zapojila do programu a neskôr som sa stala lektorkou.  Najväčším štartérom v práci lektora je pre mňa fakt, že dnešná mladá generácia je veľmi múdra a rôznorodá a potrebujú pomoc iba pri nasmerovaní, pretože ostatné veci šikovne zvládajú. Toto sa mi neustále potvrdzuje. V OTP READY Nadácii som začala školiť finančnú gramotnosť v roku 2016. Myslím si,  že naučiť sa narábať s peniazmi potrebuje v 21. storočí skoro každý. Čím skôr začneme učiť naše deti ako sa robia správne finančné rozhodnutia, tým ľahší bude ich život v budúcnosti.

Mgr. Ján Sedlák

Ahoj volám sa Janko, pre OTP pracujem od 2017. Mojim snom bolo vyštudovať klaunovskú vysokú školu po vzore Billa Irvina, no slovo dalo slovu a skončil som na hlbokom a dumajúcom smere zvanom psychológia. Mojim životným cieľom je let do vesmíru (alebo zažiť alternatívu Zoro G iba za 5000$) a stať sa bohatým dôchodcom. Preto dúfam, že tato práča mi k tomu pomôže. A aha ešte mam rad deti a finančnú gramotnosť.

Mgr. Zuzana Majchráková

Vyštudovala som učiteľstvo psychológie a biológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Keďže ma zaujímal rozvoj človeka a zlepšenie jeho kvality života a potenciálu, stala som sa trénerkou mäkkých zručností a koučkou. Rozvíjala som potenciál externých vysokoškolských študentov aj žiakov základných a stredných škôl. Neskôr som sa zamerala na prevencie domáceho násilia na základných a stredných školách, aby som šírila osvetu ako sa chrániť. Motivuje ma práca s mladými ľuďmi, keďže má v sebe potenciál a inovátorstvo. V OTP Ready Nadácii som začala školiť  finančnú gramotnosť v roku 2018. Finančnú gramotnosť v dnešnej dobe považujem veľmi dôležitú oblasť rozvoja, na ktorej stojí kvalita života mladej generácii v dospelosti a prenos uvedomelých vzorcov finančnej gramotnosti na ďalšie generácie.