Predstavitelia nadácie

Správca nadácie

Ing. Angelika Mikócziová

 

Členovia správnej rady

Ing. Zita Zemková
Mgr. Denisa Hanková
Ing. Róbert Varšányi

Revízor

Ing. Attila Angyal