OK project

Na jeseň v roku 2012, pod vedením OTP nadácie Andrása Fáya sa spustil program, ktorý sa z hľadiska finančnej a hospodárskej edukácie, ako aj maďarského verejného vzdelávania považuje za míľnik.

Na Benczúrovej ulici, s využitím prostriedkov Európskej únie - v regióne ojedinelým spôsobom - svoju činnosť spustilo Celoštátne finančné a hospodárske vzdelávacie centrum stredoškolákov, skrátene OK Centrum. Odvtedy sa pre centrum vybudoval už kompletný edukačný program, pod názvom OK Projekt.
OK Centrum je jednou zo špeciálnych vzdelávacích inštitúcií v Európe, ktoré vzniklo preto, aby jedinečným a zábavným spôsobom poskytovalo bezplatné finančné, ekonomické a hospodárske vzdelávanie. Časť programov je zameraných na sebapoznanie a kariérne poradenstvo pre mladých.
Aj tím OTP READY Nadácie bol vyškolený priamo v tomto centre, taktiež za pomoci lektorov z Mathias institutu.

www.okkozpont.hu