Stredné školy

1. ročník

img 21.09.2015

Tento modul je určený pre žiakov 1. ročníka stredných škôl. Je zameraný na uvedomovanie si relativity hodnôt rôznych…

2. ročník

img 21.09.2015

Modul návadza k zamysleniu sa nad budúcim finančným zabezpečením žiakov – až do obdobia dôchodku. Poukazuje na…

3. ročník

img 21.09.2015

V rámci modulu sú žiaci vedení k zamýšľaniu sa nad vlastnými dlhodobými cieľmi a súčasne sú im odovzdané princípy ich…

4. ročník

img 21.09.2015

Tento modul je zameraný na žiakov končiacich ročníkov SŠ. Žiaci majú možnosť vyskúšať si a oboznámiť sa s pracovným…